Oppiminen kuuluu kaikille.

ILT Oppiminen

Låt dig förtrollas av lärandet

Alla ska ha samma möjlighet att ta till sig kunskap och information. ILT Oppiminen erbjuder pedagogiska verktyg till språklig utveckling. För den finska och finlandssvenska marknaden erbjuder vi tjänsten Lukulumo.

Läs mer om Lukulumo, en digital bilderbokstjänst för daghem, förskola och lågstadium!

Alla ska ha samma möjlighet att ta till sig kunskap och information

Starka modersmålskunskaper är nyckeln till allt lärande.
Med vår flerspråkiga bilderbokstjänst Lukulumo får barn möjlighet att lyssna på sina favoritberättelser på sitt eget modersmål – och på sitt andraspråk. På så sätt får de flerspråkiga barn utveckla båda (eller alla) av sina språk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!