Nyheter

Tre tips från förskolläraren Lena Ljung

Hur kan man jobba med Lukulumo i barngrupp? Vi frågade förskolläraren Lena Ljung i Risö förskola i Larsmo, som arbetat med Lukulumo sedan mars i år.

”Vi valde Lukulumo för att vi i Risö förskola skall ha tillgång till framför allt finska böcker på ett enkelt sätt. I Larsmo görs nu en större satsning på att införa så kallad praktisk finska redan från tidig ålder och där passar Lukulumo konceptet utmärkt. Vi använder naturligtvis också Lukulumo för att lyssna på svenska böcker. Lukulumo är även perfekt när man har barn med utländsk bakgrund i gruppen som ibland behöver få lyssna på böcker på sitt eget hemspråk, till exempel arabiska.”

 

Lena Ljungs tre tips att arbeta med Lukulumo
Lenas tre tips:

1. Vi har gjort egna favorithyllor på Lukulumo med svenska böcker samt med enkla finska böcker som barnen kan lyssna på själva via Ipad i vår läskoja.
2. Vi använder också Lukulumo i samlingen och lyssnar tillsammans på både svenska och finska böcker. Det är bra när samma bok finns på olika språk (i vårt fall svenska och finska) så kan man lyssna på båda språken och på det sättet förstå innehållet också i en svårare finska bok.
3. Lukulumo ger barnen med utländsk bakgrund möjlighet att lyssna på böcker på eget hemspråk och de tycker väldigt mycket om det. Möjligen är det så att böcker på eget hemspråk är en bristvara för till exempel flyktingfamiljerna och därför är det så uppskattat.
Läs mer och testa Lukulumo i 30 dagar!