ILT Oppiminen

ILT Oppiminen

ILT Oppiminen är en del av den internationella koncernen ILT Inläsningstjänst, som har varit verksam sedan 1990. Sedan från början har vår vision varit att ge alla likvärdiga förutsättningar att klara sin skolgång. Vi erbjuder specialpedagogiska verktyg med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Av Sveriges 290 kommuner använder 280 våra tjänster.

År 2017 tog vi oss an en ny utmaning: småbarnspedagogik. I september 2017 lanserade vi Polyglutt, en digital bilderbokstjänst för daghem och förskola, i Sverige, och 2018 är det Finlands tur då Polyglutts finska version Lukulumo lanserades i samband med SETT Finland-mässan.

Vår historia

Sedan 1990 har vår vision om att ge alla elever likvärdig undervisning präglat företaget. Idag erbjuder vi en hel samling smarta verktyg som passar från förskolan upp till vuxenutbildningen.

1990
2008
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019

Ända sedan starten 1990 har vi arbetat för att göra läromedel tillgängliga för fler elever. Till en början var Inlästa läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi vad företaget erbjöd. De levererades då på kassettband eller CD-skiva.

Att erbjuda likvärdig undervisning ska gälla för alla elever, oavsett var i landet man bor och hur stora behoven är. År 2008 introduceras abonnemangsformen för att skapa förutsättningar för skolor och kommuner att erbjuda Inlästa läromedel för alla elever.

Jakob Skogholm tillträder som VD.

Vår app lanseras hösten 2013 och ger eleverna möjlighet att själva komma åt sina Inlästa läromedel var och när de vill. Det innebar att kassetter, CD-skivor och klumpiga Daisy-spelare inte längre är nödvändiga för att ta del av vårt material.

Behovet av inkluderande undervisning med fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål växer. År 2015 lanseras Studiestöd på modersmål. Med studiestödet får både elever och lärare större flexibilitet i undervisningen.

Vi når den magiska gränsen en miljon användare! Vi byter vi namn till ILT Inläsningstjänst och breddar i samma veva vårt utbud genom att bli återförsäljare för screeningverktyget Lexplore och Viljas digitala bokhylla.

Idag abonnerar 275 kommuner på Inlästa läromedel och 220 på Studiestöd på modersmål.
Med teknikens hjälp utvecklar vi ständigt våra tjänster. Det är alltid pedagogiken och studieglädjen som styr. Det ska vara roligt att lära sig! Under året har vi lanserat vårt språkspel Sweet City med fokus på språkutveckling och Polyglutt – inlästa bilderböcker för förskolan.

Vi vidare utvecklar Polyglutt och lanserar det i Finland undernamnet Lukulumo!

Vi jobbar hårt för att göra Lukulumo bättre och bättre! Både bok- och språkutbudet växer så att det knakar! Tjänsten lanseras i Tyskland och Norge under namnet ”Polylino”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!