Lukulumon avulla lapset voivat kehittää äidinkieltään - oli se mikä tahansa!

Äidinkielen osaaminen tukee suomen oppimista

Yhä useampi Suomessa asuva henkilö puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Lukulumo tekee lapsen äidinkielen kehittämisestä varhaiskasvatuksessa ja ala-asteella helpompaa.

Kirjan kuuntelu omalla äidinkielellä tukee lapsen kielellisen identiteetin kehittymistä, joka on yksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden osa-alueista. Täkäläistä arkielämää kuvaavat kirjat ovat lapselle myös portti suomalaiseen tapaan elää ja olla. Vahva äidinkielentaito on avain koulumenestykseen, ja oman äidinkielen kehittyminen vahvistaa myös suomen omaksumista toisena kielenä tai toisena äidinkielenä.

Varhaiskasvatuksen ja koulun tehtävä on lujittaa lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Sen lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa linjataan, että lapsille on järjestettävä tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltään. Oikeus äidinkielen käyttöön turvataan myös Suomen perustuslaissa.

Mahdollisuus kuunnella vieraita kieliä herättää lasten kiinnostuksen muihin kieliin ja kulttuureihin, ja luo näin positiivisen suhteen monikulttuurisuuteen. Tämä vahvistaa vieraiden kielien statusta. Kieleen liittyvien mielikuvien ja asenteiden on todettu vaikuttavan siihen, miten hyvin lapsi oppii kieltä (Gardner, 1985: 115)

Aherramme parasta aikaa suomenruotsalaisen Lukulumon kimpussa – tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajantasalla!

Mitä kieliä Lukulumo tarjoaa?

Kaikki Lukulumosta löytyvät kirjat on luettu ääneen suomeksi. Kirjojen teksti on aina suomeksi riippumatta siitä, millä kielellä kuuntelet kirjaa.

albania
arabia
arabia (syyrialainen)
bosnia
dari
englanti
espanja
hollanti
kiina (mandariini)
kroatia
kurdi (kurmaci)
kurdi (sorani)
meänkieli
persia
pohjoissaame
puola
ruotsi (suomenruotsi ja ruotsinruotsi)
saksa
somali
thai
tigrinja
turkki
venäjä
viro

 

 

Tilaa uutiskirjeemme!