Lukulumon avulla lapset voivat kehittää äidinkieltään - oli se mikä tahansa!

Lukulumo – ett digitalt verktyg med flerspråksfokus

Fler och fler i Finland har ett annat modersmål än finska eller svenska. Lukulumo gör det lättare att jobba med barns modersmålsutveckling.

En av småbarnspedagogikens uppgifter är att förstärka nyfikenhet och intresse för språk, texter och kulturer. I grunderna för planen för småbarnspedagogik framgår det att flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både sitt modersmål och sitt andraspråk. Barn med annat modersmål än svenska eller finska ska även få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Rätten att utveckla sitt språk och sin kulturella identitet säkerställs även i finska grundlagen. Färdigheter i det egna modersmålet gör det lättare att ta till sig ett andraspråk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!